Dolgu Uygulaması, Ankara

En yaygın dolgu komplikasyonları morluk ve nodüllerdir. En nadir olanlar ise vasküler infarksiyon ya da embolizasyondur. Bunlar uygun teknik, doğru dolgu malzemelerinin seçimi, pıhtılaşmayı önleyen ilaçların eliminasyonu ve risk alanlarının anatomisinin iyi anlaşılması ile önlenebilir. Erken tanınması ve tedavi zararların geri döndürülmesinde önemlidir.